Hak Cuti Karyawan dan Cuti Bersama

Pertanyaan :

Di perusahaan kami diberlakukan hak cuti 12 hari bagi karyawan. Adapun cuti bersama tahun baru, hari raya diambil dari 12 hari tersebut. Sehingga cuti untuk keperluan pribadi karyawan kurang dari 12 hari karena terpotong cuti bersama. Apakah hal tersebut masih sesuai dengan aturan yang ada? Mohon pencerahan. Terima kasih sebelumnya.


Jawaban :

Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Cuti tahunan sebagai salah satu cuti yang menjadi hak setiap pekerja diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c UUK yang berbunyi:

“Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja sekurang-kurangnya memang 12 hari kerja. Namun sehubungan dengan pertanyaan Bapak apakah cuti bersama mengurangi cuti tahunan? Maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan cuti bersama pada sektor swasta mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.302/MEN/SJ-HK/XII/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2011 (“SE Menakertrans”) dijelaskan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama.

Sehingga SE Menakertrans tersebut dengan tegas menyatakan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan sehingga cuti bersama akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Demikian jawaban saya, semoga dapat membantu Bapak.

Selamat bekerja dan sukses selalu.

 

Tags: ,