Masuk Pada Cuti Bersama = Lembur?

Pertanyaan :

Apakah setiap cuti bersama selain dikompenasikan kepada cuti tahunan apakah ada aturan yang mengharuskan apabila karyawan masuk kerja pada tanggal cuti bersama yang telah ditetapkan tersebut dikompensasikan kepada jam kerja lembur?


Jawaban :

Jawaban

Sepanjang pengetahuan saya, karyawan yang masuk kerja di hari cuti bersama dihitung sebagai hari kerja biasa, tidak dihitung sebagai kerja lembur.