Dasar Hukum Pemotongan Gaji

Pertanyaan :

Selamat pagi pak, apabila karyawan tidak masuk kerja (bukan CUTI), bolehkah GaPoknya dipotong? (adakah dasar UU-nya?) kalau diperbolehkan bagaimana rumusan pemotongan GaPok tsb. Terima kasih


Jawaban :

Selamat Sore;

Menurut peraturan perundang-undangan hal itu memang diperolehkan walaupun harus melihat pada banyak faktor lain.

Dasar hukumnya UU No. 13 Pasal 93 (1): “Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan”. (download UU No 13 di sini)

Adapun rumusan potongan Gaji Pokoknya dapat berdasarkan Kepmen 102 tahun 2004 Pasal 9 (2): “Cara menghitung Upah sejam adalah 1/173 X Upah sebulan” (download Kepmen 102 tahun 2004 di sini).

Setahun 52 minggu. Seminggu 40 jam. Setahun 2,080 jam sehingga sebulan = 2040/12 = 173,33.

Apabila pekerja enggak masuk katakanlah 5 hari maka Gaji Pokok nya dipotong sebesar:

(5 X 8)/173 atau 40/173 X Gaji Pokok.

 

Salam;

Ralph

 

Tags: , , , ,