THR untuk Karyawan Non Muslim

Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada setiap karyawan yang merayakan hari raya sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam Peraturan Menteri No. 04 tahun 1994, Pasal 3 ayat 1 ;

(a.) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1(satu) bulan upah.,

(b.) Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secra proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan upah .

Tags: